• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Рішення педагогічної ради

Тематика засідань педагогічних рад на 2023-2024 навчальний рік

ПЕДРАДА № 1

1. Про вибір секретаря педагогічної ради.

2. Про підсумки роботи закладу за минулий 2022/2023 навчальний рік (Доповідає директор)

3. Про організацію освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році та підготовку закладу в умовах правового режиму
воєнного стану. (Доповідає директор)

4. Про організацію освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році та підготовку закладу в умовах правового режиму
воєнного стану. (Доповідає директор)

5. Про вибір форми здобуття загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році та вибір формату навчання в
умовах правового режиму воєнного стану, затвердження структури року, режиму роботи, мережі класів та тривалості
навчального тижня. (Доповідає директор)

6. Про затвердження Алгоритму дій педагогічних працівників при сигналі «Повітряна тривога».
Алгоритму дій учнів при сигналі «Повітряна тривога». (Доповідає директор)

7. Про затвердження річного плану роботи закладу на 2023/2024 навчальний рік. (Доповідає директор)

8. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2-их та 3-4-их класів.

9. Про проведення навчальної практики. (Доповідає директор)

10. Про особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів. (Доповідає директор)

11. Про схвалення Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. (Доповідає директор)

12. Про схвалення Освітніх програм та робочого навчального плану на 2023/2024 н.р. (Доповідає директор)

13. Про затвердження навчальних програм для адаптаційного циклу 5-6 класів. (Доповідає директор)

14. Про затвердження індивідуальних навчальних планів для учнів з ООП. (4 клас) (ЗДНВР)

15. Про педагогічне навантаження на 2023-2024 н.р. (Доповідає директор)

14. Про впровадження адаптаційного періоду з 01.09. 2023 по 30.12.2023 у 5 класі. (Доповідає директор)

15. Про затвердження СТРАТЕГІЇ подолання освітніх втрат у 2023-2024 навчальному році

16. Про погодження плану роботи методичної ради закладу у 2023/2024 н.р.

16. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2024 році. Затвердження списку педагогічних працівників
на КПК. (ЗДНВР)

17. Про затвердження результатів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (ЗДНВР)

Протокол № 1

ПЕДРАДА № 2

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Про психологічну підтримку учасників освітнього процесу під час війни.

3. Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного. (ЗДНВР)
Про інклюзивне навчання під час дії воєнного стан.

4. Про соціальний захист здобувачів освіти. Соціальний паспорт школи.

5. Про організацію роботи з обдарованими та здібними учнями у 2023-2024 н.р.

6. Про проведення предметних тижнів у 2023-2024 н.р.

7. Про стан ведення електронних журналів.

8. Про діяльність класоводів та класних керівників. Напрацювання та проблеми в умовах сьогодення.

9. Про створення безпечного освітнього середовища.

10. Про атестацію педагогічних працівників і курсова перепідготовка.

Протокол №2

ПЕДРАДА № 3

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Принцип дитиноцентризму (орієнтація на потреби дитини) у роботі сучасного закладу освіти. (ЗДНВР)

3. Вивчення особливостей викладання біології. Критерії оцінювання підсумкового та тематичного контролю навчальних
досягнень учнів. Результативність навчальних досягнень з біології за І семестр. (Доповідає директор.)

4. Про підсумки методичної роботи у І семестрі 2023-2024 навчального року. (Доповідає заступник директора з НВР.)

5. Затвердження сертифікатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, отриманих ним поза закладом освіти,
що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність

6. Про перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (Доповідає заступник директора з НВР.)

Протокол №3

ПЕДРАДА № 4

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Компетентнісний підхід – основа освітнього процесу в Новій українській школі. Партнерська взаємодія школи і сім’ї,
підтримка дитини в освітньому середовищі. (ЗДВР).

3. Реалізація діяльнісного підходу до вивчення предметів математичного циклу через використання дистанційних технологій навчання. Проблема творчості вчителів та здобувачів освіти в умовах соціалізації особистості на уроках інформатики.
(Доповідає заступник директора з НВР.)

4. Про діяльність класного керівника щодо формування творчого потенціалу кожного учня у позанавчальній діяльності, ефективність та результативність таких дій.

5. Аналітична довідка з проблематики: « Формування здоров’язбережувальних компетентностей здобувачів освіти
через взаємодію педагогів та учнів. (ЗДВР)

5. Про затвердження результатів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками
(Доповідає заступник директора з НВР.)
Протокол №4

ПЕДРАДА № 5

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Використання інтерактивних форм і методів навчання англійської мови для формування іншомовної компетентності. Соціалізація здобувачів освіти в процесі вивчення іноземної мови.
(Доповідає заступник директора з НВР.)

3. Опрацювання нормативних документів про порядок закінчення навчального року.

4. Сучасні методи і форми виховної роботи освітнього закладу – потреба сучасного суспільства.
(Доповідає заступник директора з ВР.)

5. Про підсумки роботи школи першого ступеня по впровадженню Концепції НУШ та впровадження нового Державного
стандарту Базової середньої освіти.

Про стан викладання та рівень знань учнів 4 класу. (Доповідає директор)

6. Підготовка до ДПА, ЗНО. Звільнення від проходження ДПА учнів 4, 9 класів. (Доповідає директор.)

7. Атестаційний процес як цілісна система оцінювання професійної компетентності вчителя. (Доповідає директор.)

8. Про затвердження результатів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками
(Доповідає заступник директора з НВР.)
Протокол №5

ПЕДРАДА № 6

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Педагогічна діяльність працівників школи щодо організації різних форм конструктивної комунікації з батьками
здобувачів освіти.
Про шляхи забезпечення творчого співробітництва педагогічного колективу, учнів і батьків в умовах роботи НУШ.
(ЗДНВР, ЗДВР)

3. Про затвердження результатів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками
(Доповідає заступник директора з НВР.)
Протокол №6

ПЕДРАДА № 7

1.Виконання рішень попередньої педради.

2. Самоаналіз власної діяльності та самоосвіта – реальні шляхи підвищення професійної майстерності педагога.

3. Про перевід учнів 1-4-х класів та нагородження їх Похвальними листами.

4. Про затвердження результатів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками
(Доповідає заступник директора з НВР.)
Протокол №7

ПЕДРАДА № 8

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Про перевід учнів 5-8-х і 10-го класів та нагородження їх Похвальними листами.

3. Роль учнівського самоврядування в житті навчального закладу як реальної виховної сили в умовах демократизації школи. (ЗДВР)
Протокол №8

ПЕДРАДА № 9

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Про випуск учнів 9,11-х класів.

3. Нагородження випускників закладу Грамотами, свідоцтвами з відзнаками.
Протокол №9


ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Протокол № 4
Протокол № 5
Протокол № 6
Протокол № 7
Протокол № 8
Протокол № 9
Протокол № 10
Протокол № 11

Тематика засідань педагогічних рад на 2022-2023 навчальний рік

ПЕДРАДА №1

1. Про вибори секретаря педради.

2. Про підсумки роботи закладу за 2021-2022 навчальний рік в умовах правового режиму воєнного стану.

3. Про стан готовності закладу освіти до організованого початку 2022-2023 навчального року.

4. Про вибір форми освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році.

5. Про затвердження річного плану роботи НВК на 2022-2023 навчальний рік.

6. Про затвердження режиму і структури роботи закладу на 2022-2023 навчальний рік.

7. Про затвердження освітньої програми закладу на 2022-2023 навчальний рік.

8. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2-их та 3-4-их класів.

9. Про оцінювання в 5-их класах НУШ.

10. Про проведення навчальної практики.

11. Про схвалення навчальних програм для 5-их класів.

12. Про професійний розвиток педагогів шляхом підвищення кваліфікації.

13. Різне.

ПЕДРАДА № 2

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Про дотримання учасниками освітнього процесу Положення про академічну доброчесність.

3..Про ефективність системи оцінювання навчальних досягнень у формуванні ключових компетентностей учнів

4. Про психологічну підтримку учасників освітнього процесу під час війни.

5. Про інклюзивне навчання під час дії воєнного стан.

6.Про соціальний захист здобувачів освіти. Соціальний паспорт школи.

7. Про стан ведення електронних журналів.

8. Про діяльність класоводів та класних керівників. Напрацювання та проблеми в умовах сьогодення.

5. Затвердження сертифікатів.

ПЕДРАДА № 3

1.Виконання рішень попередньої педради.

2. Про стан впровадження формувального оцінювання в освітній процес освітнього закладу.

3. Про роботу педагогічного колективу щодо формування в школярів рис громадянина Української держави, розвиненої
духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури

ПЕДРАДА № 4

1.Виконання рішень попередньої педради.

2 Результати моніторингу забезпечення якості освіти з української мови та літератури.

3.Визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями, отримання свідоцтв з відзнакою.

4. Затвердження сертифікатівпідвищення кваліфікації педагогічних працівників,
отриманих ним поза закладомосвіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність

ПЕДРАДА № 5

1.Виконання рішень попередньої педради.

2. Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його джерелом якісної і натхненної праці учнів,
школою самостійності і творчості.

3. Про діяльність класного керівника щодо формування творчого потенціалу кожного учня
у позанавчальній діяльності, ефективність та результативність таких дій

ПЕДРАДА № 6

1.Виконання рішень попередньої педради.

2.Опрацювання нормативних документів про порядок закінчення навчального року. Затвердження предметів
для складання ДПА у 9-х класах.

3. Про складання ЗНО учнями11 класу.

ПЕДРАДА № 7

1.Виконання рішень попередньої педради.

2.Формування здорового способу життя дітей - одне з головних завдань школи і сім'ї.

ПЕДРАДА № 8

1.Виконання рішень попередньої педради.

2. Погодження матеріалів для здачі ДПА у 4-х та 9-х класах.

3. Звільнення учнів 4-х класів від проходження ДПА.

ПЕДРАДА № 9

1. Виконання рішень попередньої педради. Про перевід учнів 1-4-х класів та нагородження їх Похвальними листами.

2. Випуск учнів 11-го класу. Нагородження випускників школи медалями, грамотами.

3.Звільнення учнів 9-х класів від проходження ДПА.

ПЕДРАДА № 10

1. Виконання рішень попередньої педради.

2. Про перевід учнів 5-8-х і 10-го класів та нагородження їх Похвальними листами.

ПЕДРАДА № 11

1. Виконання рішень попередньої педради. Випуск учнів 9-х класів.

2. Нагородження випускників школи Грамотами,свідоцтвами з відзнаками.

3. Роль учнівського самоврядування в житті навчального закладу
як реальної виховної сили в умовах демократизації школи.

ПЕДРАДА № 12

1. Про випуск учнів 11 класу.

2. Нагородження учнів Золотими та Срібними


Кiлькiсть переглядiв: 1005

Коментарi